Далебор – синът на кладенеца

"Ням свят" е великолепен текст, изпипан и представен на читателите с огромно уважение и пълноценно лично достойнство.