Краят на света и след това (2017-2018)

конкурс за разказ до 1000 думи