Александър Карапанчев е български писател, журналист, поет, съставител и редактор, автор на научна фантастика.