Освен Арчимболди, Морини, Пелетие и Еспиноса имаха още една обща черта. И тримата притежаваха желязна воля.