Отдалеч водната повърхност създаваше илюзия за абсолютно спокойствие.