Фантастичното всъщност не е убиец на ежедневното, негова противоположност, негов антидот -- то е онова, което се простира зад определени вратички в баналността.