„Четящият човек е красив.“ --Из Директиви на МВР за борба с безредиците.