Очевидно е, че тук Бътлър още се учи как да овладее специфичния език, как да изгради чрез икономични изречения един жив организъм, едно способно да оцелее тяло.