Missile Gap е забележителна, интересна, смайваща научна фантастика с намигване към Кафка.