Всъщност забранените теми са плод на ХХ век. И за съжаление продължават да съществуват в XXI. Преди това митът, легендата и народната приказка са носили своята отговорност и