Ритниците те учат да се свиваш, отровата те приучава да не се храниш, непрекъсната опасност да ти отнемат всичко мило те прави нечувствителен към който и да е