Сборище на трубадури - Год. II, брой 2 (5) - 20120326