Трилогията на Вандермиър е последната засега голяма крачка към осветяването на това, което е както new weird течението в днешната литературата, така и weird естетиката като цяло.