Всичко започва, когато движение за правата на животните инжектира домашни животни с изкуствена интелигентност, за да получат те статута на попадащи под защита на международния съд за човешките