Баркър! Баркър, разбира се! Ако можех, щях да го заключа в мазето, за да пише само за мен!