Когато чета, не слушам музиката на сферите. Когато чета, ям. Не знам колко често хората се замислят за съдържанието на десетките метафори и ...