Улисан над книгите, разбрах, че пролетта е дошла, едва когато моливът се разлисти в ръката ми.