Много преподаватели се включиха във въстанието. Всички стояха пред банките, общувайки с тихи жестове, а на дъските зад гърбовете им беше написана думата ЕНТРОПИЯ.