Свещи, череши, живи патици, по-бели от брашното за сладкиши, с клюнове, увити в тел.