Продуцентите вече са направили постъпки за намирането на подходящ сценарист, който да осъществи адаптацията на малкия екран.