Би закачил звезда за ноктите си, ако имаше звезди, но тъмните облаци ги скриваха и скриваха и луната, и създаваха внезапен и неприятен студ.