Затова отказвам да обитавам този свят. Отказвам да съм машина в този свят.