Изводът е същият като увода - понятието за човечност остава разтегливо и променливо.