Последно забелязани, интересни линкове и събития, 26 октомври 2013