Дондарион Мрачния и тъмната гора. Произшествие първо