Еврокон е ежегодна конвенция за фантастика, която се провежда в Европа. Организационният комитет на всяко издание се избира след гласуване на участниците в предишното събитие. Процедурите се координират