За една малко позната и доста сериозно пазеща личното си пространство авторка на име Фиона Хигинс.