Сложи зайчето върху червената кутия, зави го с кърпа с коледни мотиви и разлюля магическата си пръчка. От пръчката излязоха искри. Нещо се раздвижи под кърпата.