Зад музикалния проект „Химера” (Hymera) стоят двама души – Константин Георгиев и Павлин Николов. Проектът стартира през 2001 г., когато те решават, че е възможно да има много