2023 год. Ню Йорк е превърнат в гигантска компютърна мрежа, в която животът е безопасен и удобен, а престъпността е сведена до рекорден минимум и всеки е уникален,