Като по команда всички мощни светлини на кораба се включват едновременно. Чувам ужасен звук, рев като от запалването на хиляди двигатели.