Конкурса за кратък фантастичен разказ на името на Агоп Мелконян 3013