Принц Храбър и небесното кралство. Произшествие второ