Трудно е да бъдеш бог. Понеделник започва в събота