Чудесен юбилей изкарахме в „Бялото коте“! Шега ли е: преди цели двайсет години се бяхме пръснали от гимназията!