Библиотека Български разкази Хипертекст

Портиерът – Мартин Колев (Библиотека Хипертекст)

По някое време портиерът се събужда, а пътникът е изчезнал. Нощният град също е на изчезване. Небето вече не е черно, а синьо като избледняло мастило.

Библиотека Български разкази

Още микро разкази от Мартин Колев

Някои разкази в „Микро“ са хубави, други рошави и зъбати, а трети дори не притежават огледало. Но всичките се побират в разстоянието между две автобусни спирки.

Библиотека Български разкази Откъси

Из „Микро“ от Мартин Колев (пет разказа)

„Микро“ е колекция кратки разкази. Някои от тях се целят в открития космос, други – в олющения ъгъл между два делника, а трети просто звучат като сън.