Годишни награди „Агоп Мелконян“ за спекулативна литература

 

Добре дошли на официалната страница на Годишните награди „Агоп Мелконян“ за спекулативна литература. Наградите продължават традицията на Конкурса с десетгодишна история за кратък фантастичен разказ на името на Агоп Мелконян. Условията на конкурса остават непроменени – ежегоден прием и отличаване на най-добри непубликувани фантастични разкази. От 2022 година освен за непубликувани разкази слагаме началото и на прием на номинации за най-добри публикувани разкази от предходната година.

Внимание

Очаквайте на тази страница още подробна информация, условия и правила, както и официалното обявление за начало на приема и номинациите (издание 2022). Междувременно…

Кратко резюме на планираните нововъведения

Още веднъж, условията за прием на непубликувани разкази в ежегодния Конкурс за кратък фантастичен разказ на името на Агоп Мелконян остават непроменени в сравнение с предишните години (напр. вж. условията за 2021). Както винаги журито на конкурса, съставено от сем. Мелконян и приятели, ще оценява пристигащите творби и ще насърчава постиженията на нови и опитни автори.

От друга страна, досегашното т.нар. редовно жури се трансформира и отваря врати за оценяващи от общността на работещите в областта на спекулативната литература: издатели, редактори, преводачи, художници, автори, критици. Ако сте сред тях, вече попълваме редиците на тази общност – изпратете запитване още сега, за да ви предоставим данни за вход във вътрешния сайт, специално посветен на разглеждане на номинациите.

Общността ще приема номинации от издателства и списания за попълването на дълъг списък, след което чрез гласуване на три етапа ще избира победител в категорията Най-добър разказ, публикуван от издателство или списание през предходната година. Номинациите от дългия списък, както и резултатите от гласуването след всеки етап ще бъдат оповестявани публично. Тази година ще се проведат гласувания в още три категории: Най-добра корица на книга, Най-добро издателство и Най-добро списание.

Как ще протича приемът на номинациите за Най-добър разказ от издателства и списания?

Наградите ще приемат до 10 номинации от издателство и списание.

Какво означава издатели, редактори, преводачи, художници, автори, критици?

След консултации с представители на работещи в бранша клоним към условието право на гласуване да имат всички:

  • За автори – издали поне 2 самостоятелни книги в областта на спекулативната литература (изисква се ISBN)
  • За преводачи – превели самостоятелно поне 2 книги в областта на спекулативната литература (изисква се ISBN)
  • За издатели, редактори, художници – работили поне по 2 книги в областта на спекулативната литература (изисква се ISBN)
  • За издатели и редактори – официално асоциирани със или работещи за периодични списание или вестник, включително онлайн издания, отделящи внимание на спекулативната литература (изисква се ISSN)
  • За критици – публикували поне пет статии в областта на спекулативната литература в периодично издание или книга (изискват се ISBN/ISSN)

 

Годишни награди