• Галерия Колонка

    Sci-Fi Art #1 (Михаил Абаджиев)

    Тази седмица ви представяме три художествени творби в жанра научна фантастика. Темата е Протагонисти от женски пол, т.е. изображения, които представят такива герои по интересен и артистичен начин, в контраст със силно сексуализирания и хиперболизиран стил, който често се ползва при изобразяването на жени в жанра.