• Библиотека Личности

    Интервю с Васил Велчев (Ана Хелс)

    Васил Велчев — Лейзи е преводачът, радващ ни с изключително добрите преводи на „различните“ автори от славянски произход, разнообразяващи хегемонията на англоговорящите вселено-творци. А също и част от проекта, който сме взели присърце няколко мултизаети, хиперактивни и суперкнигохолически настроени личности, наречен Трубадурите. Ето и няколко негови лични размисли и страсти върху преводачеството, книгите и книгоиздаването в България.