• Книги Колонка

    Тринайсет цвята на дъгата

    Ана Хелс: Сборник – съкровище, сякаш изровен от дълбините на прашен таван в къщата на непознатата ни пралеля, която всички са смятали за малко странна официално, а под сурдинка откровено са се бояли от нея като от вещица на старите сили.