• Книги

    Буквар за влюбени – Валери Станков

    Човекът, който ме убеди (преди известно време), че „мислене” не е мръсна дума, обичаше да казва, че на една армия са и нужни около 20 думи, за да функционира успешно, 200 са нужни на държавата за същата цел, а останалите думи от речниците (заключаваше той) са измислени от жреците и поетите, за да задвижват те […]