… и лов на отговори

плакат

Стена на славата (със снимки на наградените)

 

Отговори на въпросите

от Играта на въпроси и лова на отговори

Съвместна инициатива на „Сборище на трубадури“
с издателствата „Изток-Запад“ и „Сиела“

 

 

 

Вижте следващия въпрос