Библиотека Хипертекст

Библиотека Хипертекст
Библиотека Хипертекст е онлайн платформа за публикуване на кратки разкази, която се разработва в партньорство между онлайн списанията ShadowDance и Сборище на трубадури и прилага за пръв път в България модела на западната жанрова периодика.

Основната цел на платформата е да насърчим редовното писане на нови произведения, като отворим вратите си за целогодишно приемане на кратки ръкописи. Бягайки от вече установената конкурсна схема по нашите литературни ширини, целим да премахнем както непрозрачността, така и неравностойните отношения между “журито” и “кандидатите”, в които личният контакт и дискусията често изцяло липсват.

Кои сме ние?

В редакторската колегия участват хора, които професионално работят с езика – ние сме преводачи, редактори, езиковеди и преподаватели, а също и практикуващи писатели. Помежду си споделяме изчерпателни познания както за световната жанрова литература от последното столетие, така и за съвременната литературна периодика, където се публикуват най-актуалните – по тематика и стил – произведения в областта.

Какво предлагаме?

Моделът, по който ще работи Библиотеката, е основан на възможности за постоянна изява, тесен контакт между автори и редактори, справедливо заплащане и привлекателно оформление на крайния резултат, с евентуална реализация и на книжния пазар. Допълнително предимство на този подход е и популяризирането на работата на българските жанрови художници. Като първи читатели на ръкописите, ние сме готови да дадем препоръки и да предложим информация, която ще помогне на авторите да сверят часовника си със съвременните традиции по света.

Как ще работим?

В интерес на авторовата анонимност и безпристрастна преценка от наша страна, разказите се подават през специална интернет-форма, след което попадат в пощенската кутия на Библиотека Хипертекст. Поради това имаме и конкретни изисквания за формата на текстовете, тъй като искаме всичко, попаднало пред очите ни, да е в технически аспект уеднаквено, подходящо за оценка единствено според литературните си качества. Можете лесно да се запознаете с нашите изисквания за оформление на ръкописа. Обръщаме внимание, че очакваме само разкази, които не са били публикувани в други списания, фензини, сборници или лични блогове. Библиотеката ще публикува и вече издавани разкази, но това ще става само по инициатива на редакционната колегия.

Редакторската работа с автори на одобрени от нас разкази (или такива с потенциал за развитие) е пряка и нееднократна. В никакъв случай не се ограничаваме до коректура и лека езикова редакция на ниво фраза или изречение. Правим предложения относно всеки аспект на произведението – от сюжет и герои до начина, по който фантастичните понятия и светове са изградени. Поддържаме връзка с автора на съответния текст, докато авторът е готов да работи по произведението си и докато то не достигне пълния възможен потенциал, който виждаме в него. Не на последно място, всеки разказ ще получи и илюстрация тип “корица” от професионален художник.

Отделно от публикацията на разказа, която ще се случва на разменни начала на страниците на ShadowDance и Сборище на трубадури, читателите ще могат да открият в Библиотеката също така представяне на автора, интервю с него или нея, както и различни други материали, свързани с жанра и творческото писане. Амбицията ни е да превърнем Библиотека Хипертекст в едно от основните места, където начинаещите и не само автори на фантастика да намират по нещо интересно за себе си и за професионалното си развитие.


 


Стани част от библиотеката!
Изпрати ни своя разказ

тук