• Книги Колонка

    Малазан

    А Малазан е сбор от вселени, сбор от лични разкази, от империи, светци, демони, събудени мъртъвци, целунати предателства, придобита власт, изгубени души.