• Книги Колонка

    Източна шпионска история от Труди Канаван (Колонката на Ана Хелс)

    Израстването в писането тук е видимо, като е опитано дори обичайните проблеми да бъдат поограничени. Е, повторения на действието има, героите все така по латиноамерикански обичат да обсъждат едно събитие от всички гледни точки, има много поклащане на глави, замисляне и ухилване, но историята има далеч повече консистентност, героите се държат една идея по като герои, а не като ежедневните ни досадници в офиса.