• Книги

    Ready Player One – невъздържано удоволствие

    Ready Player One от Ърнест Клайн е толкова забавен роман, колкото и игра на посочване на всички значими постижения на периферната масова култура от последните десетилетия на двадесети и първите години на двадесет и първи век.