• Библиотека Откъси Поезия

    Осип Манделщам – стихотворения

    Осип Манделщам е роден на 2 януари 1891 г. във Варшава. През 1897 г. семейството му се заселва в Санкт Петер­бург. Понякога е възприеман като интуитивен, ирационален, сюрреалистично-хаотичен поет. Вярно е само първото твърдение. Действително до голяма степен интуитивно поетът изгражда в произведенията си здрава и цяла смислова верига, макар да осветлява само отделни брънки от нея. Въпреки това мисленето на Манделщам не е линейно, а многопосочно-пространствено.