• Книги Колонка

    Мъглороден

    Мъгли се носят здрачливо по черния свят, милостиво прикриващи огнено слънце на червени небеса, а саждопадите задушават кафявата трева във финална хватка за оцеляването на един забравен свят…