• Книги Колонка

    Чоран или за разкриването на литературния абсолют (Поли Муканова)

    Защо един жанр остава без дефиниция, какво е особеното при него. Целият корпус от текстове в традицията на т. нар. кратки жанрове показва тази закономерност. Сцеплението, онази не-проява на “чист” литературен жанр идва от това, че фрагментът като такъв е продукт на философската традиция. Доста по-късно се проявява и в самата литература. До ден-днешен колебанието за принадлежността му към прозата остава.