• Книги Колонка

    „Вълкодав“ – Мария Семьонова (Колонката на Ана Хелс)

    Най-големите качества на тези книги за мен са най-огромните им недостатъци за други. Което значи, че или някой от нас греши много в оценката си, или че една книга реално може да има повече от две лица. Повествованието на Вълкодав тече мудно като бавна, мътна, затлачена горска река, виеща се пасторално из градинки и поленца, […]

  • Книги Колонка

    Книги подобни на… (колонката на Ана Хелс)

    Винаги ми е било огромен проблем да намеря адекватно сравнение между книги. В смисъл – хареса ви някоя книга, иска ви се още от същото, но я авторът е починал преди десетилетие, я се е обърнал към по-комерсиален жанр и не знаете накъде да се насочите… И ви се налага да ровите в атавистичните купи […]